โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง OP/PPปี2556


DateTime : 2012-05-30 15:39:17
Post By : psarun
IP Address : 61.19.69.218

เรียน ผอ.รพศ/ ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ      ด้วยสำนักบริหารการจัดสรรกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดประชุมเพื่อรับฟัง


การพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล


ปีงบประมาณ 2556  ในวันที่  12 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสีมาธานี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  


โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลสุรินทร์


และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ๆ 1 คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละ 1 คน


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


โทร.044-518402 ต่อ 232
Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ