โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

Basic Linux Commands สำหรับตรวจสอบและแก้ไขปัญหา


DateTime : 2012-07-13 15:36:42
Post By : decepticons
IP Address : 203.113.118.78

1. คำสั่งสำหรับตรวจสอบ Linux เวอร์ชั่น
#cat /proc/version

2. คำสั่งสำหรับตวจสอบ Linux Distribution
#cat /etc/issue

3. คำสั่งตรวจสอบ CPU แสดงทั้ง Model และ Speed
#cat /proc/cpuinfo

4. คำสั่งตรวจสอบ Memory หรือ RAM จากตัวอย่าง -m หมายถึง Mb ถ้าเปลี่ยน m เป็น g จะแสดงเป็น Gb , -t คือแสดง Total ด้วย
#free -mto

5. คำสั่งเกี่ยวกับ Directory
#cd / คือ ไปที่ directory top สุด
#cd – คือ ย้อนกลับไปที่ Directory ก่อนหน้า เช่น ตอนแรกอยู่ที่ /etc/init.d/ แล้วไปที่ Directory /var/log/ ถ้าใช้ cd – จะมาอยู่ที่ /etc/init.d/
#cd.. คือ ย้อนกลับไป Directory บนหนึ่งลำดับ เช่น จาก /var/www/html ถ้าใช้ cd.. จะมาอยู่ที่ /var/www/
#pwd คือ แสดงตำแหน่ง Directory ที่เราอยู่

6.  คำสั่งดูย้อนหลังว่าใช้คำสั่งนั้นๆไป เท่าไหร่ เท่าไหร่
#history | grep <some command name> เช่น history | grep cd

7. คำสั่งสำหรับดู size ของ Directory
#du -sh /var/www/html/ คือ แสดง size ภายใน Directory /var/www/html/

8. ปกติเราจะใช้ man เพื่อดูว่าคำสั่งนั้นใช้ทำอะไรได้บ้าง แต่คำสั่งนี้จะดูว่า อะไรบ้างใช้คำสั่งใดได้ งงมั้ยครับ ตัวอย่างเช่น ผมอยากรู้คำสั่งที่เกี่ยวกับ directory ผมก็ใช้คำสั่งนี้ครับ
#apropos <search phrase> เช่น #apropos directory

9. คำสั่งเปรียบเทียบไฟล์สองไฟล์ ที่มีการแก้ไขค่าไป อาจจะเป็นกรณีแก้ไฟล์คอนฟิกใหม่ เทียบกับคอนฟิกเดิม
#diff config.php config.php.old คือ จะเป็นการเทียบบรรทัดต่อบรรทัดเลยครับ

10. เปรียบเทียบ 2 directory
#diff –urp /old-directory /new-directory

11. หาไฟล์ที่ขนาดมากกว่า 10 M
#find . -size +10M -exec du -h {} \;

12. ค้นหาข้อความในไฟล์ จากตัวอย่าง ข้อความ “matt mullenweg” ในไฟล์ที่เป็น .php
#find . -name “*.php” -exec grep -i -H “matt mullenweg” {} \;

13. โชว์ Process ที่ใช้ CPU สูง แล้วก็ kill มันด้วยคำสั่ง kill -xxx (xxx คือ id)
#ps aux | sort -nrk 3 | head

14. คำสั่งดู load cpu และอื่นๆ
#top

15. คำสั่งเกี่ยวกับ Network เช่น
#ifconfig -a คือ แสดง Network Interface เช่น สถานะ ไอพี เป็นต้น
#dhclient eth1 คือ คำสั่งร้องขอไอพีที่ interface eth1 ใหม่
#netstat คือ คำสั่งดูการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเรากับเครื่องอื่น สามารถเพิ่มพารามิเตอร์ตามได้ เช่น -I หรือตามด้วย ?  เพื่อดูคู่มือ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ